TANIM

At yetiştirme çiftliklerinin, haraların, aşım istasyonlarının, idman pistlerinin ve hipodromun çeşitli bölümlerinin işletilmesinde  görev alan yardımcı meslek elemanıdır.

 

GÖREVLER

-          Hipodromlarda, pistlerde ve özel at haralarında çalışan personelin; ücret,izin,hastalık, çalışma takvimi ve ortamının düzeni ve  elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesi gibi faaliyetleri yürütür.

-          Yarış pistlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması  ve teknik donanımlarının sağlanmasına yardımcı olur.

-          Tesislere ilişkin gerekli malzemenin satın alınması, tesisin  gelir giderlerinin muhasebeleştirilmesi, ödeme kalemlerinin yapılması ve  raporlamalarının oluşturulmasını sağlar.

-          Türkiye Jokey Klübü ile konuyla ilgili her türlü idari ve teknik yazışmaların yapılmasını sağlar.

-          6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve At yarışları hükümlerine uygun olarak; hipodromlarda koşulara katılacak ve katılmayacak atların belirlenerek duyurulması, ikramiye ve yetiştiricilik primlerinin hesaplanması, orta ve uzun vadeli koşuların taksitlendirilmesi, koşulara kayıtların yapılması,  katılma esaslarına göre gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi işlemlerini yürütür.

-          Koşulara ilişkin itiraz ve şikayetlerin ilgili yerlere ulaştırılması ve çözümlenmesi konularıyla ilgilenir.

-          Yarış programlarının düzenlenmesi ve haraların yönetimi konularında çalışır.

-          Pansiyonların bakım, onarım  ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi hususunda gerekli  işlemleri gerçekleştirir.

-          Yarış ve iş maksadıyla yetiştirilen atların verimlerinin artırılması için yapılacak  ıslah çalışmalarını, soy kütüğü kayıtlarının tutulması ile  ırklarının ıslahını, damızlıkların sağlıklı ve hijyenik koşullarda yetiştirilmesini sağlamak amacıyla teknik ekibin yönlendirmesini yapar.

-   Yarış atı ithalat ve ihracatıyla ilgili uluslararası boyutta iletişim ve  işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi görevleri gerçekleştirir.alırlar

 

 

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

-Büro malzemeleri ve makineleri (Bilgisayar, Fax, Fotokopi vb) Tulum(okul arması baskılı), Çizme ,Tok ,Koruyucu yelek, ,Bone, Maske,Eldiven, Dren, Eğer, Koşu takımı, Tetanos Aşısı, Yaka kartı (Eğitim esnasında alınması gereken malzemeler)

 

 

 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 -       Atçılık işletmeciliği meslek elemanı olmak isteyenlerin;

-                Biyolojiye ve sosyal bilimlere ilgi duyan,

-                Hayvanlara özellikle atlara karşı  ilgili ve atçılık tutkusu yüksek,

-                Büro işlerine ilgili,

-                Bedence dayanıklı,

-                Bir işi plana uygun olarak yürütebilen,

                                                  -         İnsanlarla  iyi iletişim kurabilen, dikkatli ve sabırlı

                                                  kimseler olmaları gerekmektedir.

 

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Gübre, yem ve hayvan  kokusu olan hara, çiftlik, aşım istasyonlarında  çalışır. Çalışırken, diğer meslektaşıyla veya çalışanlarla yardımlaşır. Birinci derecede atlarla ilgilidir. Tesislerin işletmeciliğine yönelik    planlama, organizasyon, raporlama çalışmalarını büro ortamında yürütür.

 

          

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Atçılık işletmeciliği meslek elemanları; Türkiye Jokey Kulübüne bağlı hara ve hipodromlar, İşletme Müdürlükleri, Personel Müdürlükleri, Pistler Müdürlüğü ile Hipodrom Müdürlüğü gibi çeşitli birimlerde ve kademelerde büro elemanı olarak çalışır. Özel at haralarında teknik ve idari görevlerde bulunabilirler. Ayrıca at yetiştirilen özel çiftliklerde, at pansiyonlarında çalışabilirler.

 

Yabancı dil bilenler diğer ülkelerde bulunan at tesislerinde görev alabilir ve uluslararası at ithalatı ve ihracatı konularında çalışabilirler.

 

At Yarışları Tüzüğüne göre oluşturulan; yarışların icrasıyla ilgili her türlü tertip ve tedbirleri belirleyip bunların yarış müessesesince yerine getirilmesini temin eden, koşuların kurallara uygun ve dürüstlükle yapılmasını sağlayan, koşu sonuçlarını onaylayan, gerektiğinde yarış sonucunu değiştirmeye yetkili kurulda idari personel olarak görev alabilir. Seyis ve Antrenör Yetişme Yönetmeliği çerçevesinde atların bakım ve yetiştirilmesi konusuyla ilgilenmesi durumunda Türkiye Binicilik Federasyonu ve Uluslararası Binicilik Federasyonunun bireysel veya çeşitli kuruluşlarla ortaklaşa düzenlenen kurslara katılarak at antrenörü ve seyis belgesi alabilir.

  

 

Özel binicilik tesislerinde idari görev alabilir. At donanım ve ekipmanlarının satışıyla ilgilenebilir.

 

Ayrıca; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yeterli puanı alması durumunda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, bölüm tercihi olmayan kamu kuruluşlarına memur olarak atanabilmektedir.

At İşletmeciliği programı mezunları iş bulma konusunda zorlanmaktadır. Meslek mensubunun  yaptığı faaliyetler tanındıkça

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

 

Bu mesleğin  eğitimi aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Atçılık İşletmeciliği” önlisans programında verilmektedir.

-       İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi  Meslek Yüksekokulu,

-       Kocaeli Üniversitesi Körfez Meslek Yüksekokulu,

 

MESLEK  EĞİTİMİNE  GİRİŞ KOŞULLARI

 

-Lise veya dengi okul mezunu olmak,

-ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme sınavı (ÖSS)nda bu programa girmek için yeterli “Eşit Ağırlık I (EA-1) puanı almak gerekmektedir.

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim esnasında uygulama ve staj mevcut olup (40 gün); Eğitimin ilk yılında; Bilgisayar, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel İşletme,

Atçılığa Giriş ve Tarihçesi, At Anatomisi, Terminoloji, At Donanım ve Ekipman, At ve Ahır bakımı,

Eğitimin 2. yılında ise; Hareket ve Davranış Fizyolojisi, At Irkları ve Dağılımı, Atçılık İşletme Ekonomisi, At Sağlığı ve Hijyeni, At ve Ahır bakımı dersleri okutulmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

Atçılık işletmeciliği önlisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde Veterinerlik lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Ayrıca mesleki tecrübeye  ve performansa bağlı olarak bulunduğu tesiste; çeşitli pozisyonlarda ( hara yöneticisi, şef müdür yardımcısı, müdür vb.) görevleri yapabilirler.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Binicilik Federasyonu Hakem Yönetmeliği çerçevesinde Hakem kurslarına katılarak yapılacak sınavları vermek koşuluyla hakemlik yapabilirler.

Çeşitli sertifika programlarına katılarak kendilerini geliştirebilirler. (Yabancı dil, İnsan Kaynakları Yönetimi,Muhasebe vb)

 

 

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından yararlanabilirler.

 

 

EĞİTİM SONRASI

 

İşletmenin ücret politikasına ve iş tecrübesine göre kazanç değişmekte olup, kazanç asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı oranındadır.

 

 

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

-İlgili eğitim kurumları,

                                               -Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

                                               -Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve  Şube Müdürlükleri,

 

 

Kaynak: İskur