TANIM

 

Gümrük birliği sürecinde ve Türkiye’nin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğinde, tüm özel ve kamu kuruluşlarının bünyelerinde yapmaları zorunlu yapısal değişiklikleri uygulamaya koyacak, Avrupa Birliğinin, sosyal, ekonomik ve iktisadi mevzuatını izleyen kişidir.

 

GÖREVLER

 

-         Çalıştığı kamu ya da özel kuruluşun, sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki yapısını inceler ve bunun Avrupa  Topluluğu mevzuatlarına uygun hale getirilmesine çalışır.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

-         Avrupa birliği ile ilgili çeşitli yayınlar,

-         Her türlü büro malzemeleri,

-         Mevzuat, yönetmelik vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Avrupa Birliği İlişkileri Elemanı olmak isteyenlerin;

-         Sosyal Bilimlere, özellikle ekonomi, işletme, sosyoloji, hukuk konularına ilgili ve bu alanda başarılı,

-         Birliğe üye ülkelerden herhangi birinin dilini öğrenmeye istekli olan,

-         Genel kültür düzeyi ve başkaları ile iletişim kurabilme yeteneği gelişmiş,

-         Seyahat etmekten hoşlanan

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Avrupa Birliği İlişkileri Uzmanı büro ortamında, temiz ve sağlıklı koşullarda çalışırlar. Zaman zaman seyahat edebilir.

   

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Avrupa Birliği İlişkileri bölümü mezunları çeşitli meslek odaları, sendikalar, kamu ve özel sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşların AB birimlerinde, şubelerinde, AB ile ilgili konularda araştırma ve danışmanlık yapan vakıf ve şirketlerde, dış ticaret firmalarında Gümrük Müşaviri olarak çalışabilirler. Türkiye'nin 14 Nisan 1987 'de Avrupa Birliğine tam üyelik başvurusu, Türkiye’nin 6.3.1995 tarihli, 1/95 ve 2/95 sayılı ortaklık konseyi kararları doğrultusunda, Avrupa Topluluğu ile 1.1.1996 tarihinden itibaren Gümrük Birliğine girmesinden sonra AT konusunda eğitim görmüş insanlara olan ihtiyaç hissedilmiştir. Bu mesleğe gelecekte daha fazla ihtiyaç duyulacağı, şu an için alanında iş bulamama imkanının olması bir gerçektir. Mezunlar genellikle Dış Ticaret, alanında çalışabilmektedir. İleride bu alanda yetişmiş ara elemana ihtiyaç duyulacaktır. 

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, üniversitelerin İşletme Fakültesi Avrupa Birliği İlişkileri bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE  GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek eğitimine girebilmek için,

-         Lise veya dengi okul mezunu olmak,

-         Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) “Avrupa Birliği İlişkileri” lisans programı için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-2)” puan almak,

-         Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda “Avrupa Birliği İlişkileri”  ile ilgili programı tercih etmek.

 

“Avrupa Topluluğu, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği”  önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Avrupa Birliği İlişkileri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi 4 yıl olup, öğrenciler, İktisat, İşletme, Muhasebe, Dış Ticaret Muhasebesi, Bilgisayar, Uluslararası Ticarette Genel Kavramlar dersleri ile Yabancı Dil, Hukuk, İhracat ve İthalat Uygulaması, İşletme Matematiği, İhracat Mevzuatı, İthalat Mevzuatı, Gümrük Rejimleri, Gümrük Birliği ve Türk Sanayiinin Rekabet Gücü, AB ve Türkiye ile İlişkiler, İnsan İlişkileri gibi derslerle seçmeli dersleri alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Meslek elemanları çalıştıkları işletmelerin personel politikaları doğrultusunda, şef, kısım amiri, servis ya da departman sorumlusu gibi unvanlarla çalışabilmekte ayrıca doğrudan ‘Gümrük Müşaviri’ unvanı da alabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER : Gümrük müşaviri, Dış ticaret meslek elemanı, Ekonomist.

 

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmaları mümkündür. Bunların dışında değişik kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilirler.

 

Meslek elemanları çalıştıkları kurum ve kuruluşların mali yapısına, hukuki yapısına ve ücret politikalarına bağlı olarak  asgari ücretin bir buçuk iki katı ile beş altı katına kadar değişen oranlarda ücretler alırlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

-         İlgili eğitim kurumları,

-         Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

-         Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl  Müdürlükleri.

 

Kaynak: İskur