TANIM    

Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen kişidir.

GÖREVLER  

Ana hammadde ağaç olmak üzere, ağacı mekanik işlemler sonucu kereste,  kaplama,  kontrplak,  kontrtabla, yonga levha ve lif  levha gibi ürünlere ve bu ara ürünleri de ağırlıklı olarak sabit ve hareketli mobilyalar olmak üzere dayanıklı tüketim ürünlerine dönüştürme sürecinde;

-                Tasarlanmış bir ürünü projelendirir, maliyet analizi yapar ve üretime hazırlar,

-                Üretimin yapılacağı atölye ve  fabrikayı planlar,

-                Üretim için gerekli malzemelerin temininde görev alır, stok planlaması yapar,

-                Üretimin; istenilen miktarda, istenilen zamanda ve istenilen kalitede gerçekleşmesini sağlar,

-                Kalite kontrol ve test tekniklerini hazırlar. 

-                Bilgisayar ve Üretim Programları (Bilgisayar destekli tasarım, kumanda ve otomasyon, optimizasyon, paket üretim programları vb.),

-                Endüstriyel makineler (NC, CNC kontrollü panel ebatlama, Frezeleme makineleri, Yüksek frekanslı presler, hidrolik ve pnomatik montaj makineleri üst yüzey işlemleri ve kurutma hatları vb.)

-                El makineleri (elektrik, elektronik pnometik, hidrolik mekanik vb.),

-                El aletleri (kesici, vurma, sıkıştırma, ölçme ve kontrol, markalama vb.)

-                Malzemeler (hammadde, yarı mamul, mamul madde ve yardımcı gereçler) 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Ağaç işleri endüstri mühendisi olmak isteyenlerin,

-                Matematik ve fen derslerinde başarılı,

-                İşletmeye ilgi duyan,

-                Tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş,

-                İnsan ilişkilerinde olumlu tutum ve iletişim becerisine sahip,

-                Ekip halinde çalışabilen,

-                Bedence sağlam 

kimseler olmaları gerekmektedir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

İşletmenin kullandığı teknolojiye bağlı olarak çalışma ortamı içerisinde toz, sıvı madde buharı veya gürültü olabilmektedir. Pazarlama, üretim planlama ve tasarım birimlerinde sakin bir ortamda çalışılmaktadır. Üretim biriminde diğer çalışanlarla, satış biriminde ise müşterilerle iletişim gerektiren bir meslektir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri,

Belediyeler , DPT, Milli Prodüktivite Merkezi, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TSE (Türk Standartları Enstitüsü), ve Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, araştırmacı-planlamacı mühendis olarak,

 

-                Üniversitelerin orman endüstrisi, ağaç işleri ve mobilya –dekorasyon bölümlerinde öğretim elemanı olarak,

-                Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları ve Merkezlerinde öğretmen olarak,

-                Başta mobilya endüstrisi olmak üzere ağacı hammadde olarak kullanılan deniz araçları, oyuncak, hediyelik eşya, müzik enstrümanları, ağaca dayalı ara ürün, ahşap işleme makineleri gibi endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren tüm özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.

-                Dekorasyona yönelik büro, üretime yönelik atölye veya fabrika olmak üzere kendi işletmelerini kurabilirler, yatırım danışmanlığı yapabilirler. 

-                Ağacın bol bulunan ve mutlaka değerlendirilmesi gerekli bir hammadde olması nedeniyle yakın gelecekte veya ileride meslek elemanlarına olan talebin azalması söz konusu değildir. Tüm dünyada gelir seviyesinin artması buna bağlı olarak ahşap veya türevi mekan donatı elemanlarının değiştirilme süresinin kısalması ve giderek bu ürünlerin zorunlu tüketim ürünleri grubuna girmesi nedeniyle bu mesleği yapan elemanlara duyulan ihtiyaç artmaktadır.

-                Bayanların planlama ve pazarlama gibi alanlarda çalışabilmeleri nedeniyle iş bulma açısından cinsiyetin önemi yoktur.

-                Marmara, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgeleri bu alanla ilgili endüstrinin yoğunlaştığı bölgelerdir.

Meslek eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Mesleki Teknoloji Yüksek Okulu Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümünde  verilmekte iken,  bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle,   D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri  kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

İlgili bölüme liseden sonra girilen Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)’nda  yeterli  “Sayısal (SAY-2)”  puan  alınarak  girilmektedir. 

Eğitim süresi bir yıl hazırlık eğitimi olmak üzere 5 yıldır. 

Mesleki eğitim boyunca; teknik resim, ağaç dendrolojisi ve anatomisi, fizik, temel kimya, matematik, statik, mobilya kontrüksiyon, dinamik, ağaç kimyası, termodinamik, meslek resmi, üretim teknolojisi, ağaç işleme makineleri, temel istatistik, malzeme mukavemet, ağaç malzeme fiziği, teknik elektrik, tasarım-proje, iş etüdü, yöneylem araştırması, kumanda tekniği,proje uygulaması, üst yüzey işlemleri, persfektif, mobilya kalite kontrol teknikleri, ağaç malzeme koruma teknikleri, üretim planlaması, yeterlik çalışması, ahşap yapı elemanları, ağaç işleri endüstri pazarlama teknikleri, iç mimari-dekorasyon, malzeme bilgisi, klasik mobilya tekniği, mobilya döşeme teknikleri, akustik, maliyet analizi, yeni ürün geliştirme tekniği, ısı transferi, ağaç zararlıları, ticareti yapılan ağaç türleri, bilgisayar, temel ekonomi, iş hukuku, Türk dili, okuma becerileri, Atatürk ilkeleri ve ınkılap tarihi, güzel sanatlar ve beden gibi dersler verilir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

Kamu kuruluşlarında çalışanlarda ise müdür yardımcısı, müdür, il müdürü, daire başkanı vb gibi yönetici pozisyonlarına yükselmeleri mümkündür.  

 

BENZER MESLEKLER :  Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisi, Mobilya Dekorasyon Öğretmeni.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU                                              

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.    

 

Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir.

        İşe başlangıç ücreti asgari ücretin üç katı civarındadır. Üst düzey yönetici pozisyonları için ücret son derece yüksektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı kanunda belirtilen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.   

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

-                İlgili Eğitim Kurumları,

-                Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

-                Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl  Müdürlükleri.

Kaynak: İskur