TANIM

 

Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve nüfus hareketleri konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayan, tablolar hazırlayan ve raporlar oluşturarak kesin hesapları onaylayan kişidir.

 

 GÖREVLER

 

Aktüerlerin başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır.

-         Sigorta yapılan insan, mal, eşya vb. ortaya çıkan kayıp ve hasar miktarlarını hesaplar,

-         Yangın, kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar,

-         Sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir,

-         Tablo ve grafiklere dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini tarifelerini belirler,

-         Yedek kaynak ve kar paylarını hesaplar,

-         Sigorta şirketinin finansal raporlarını hazırlar,

 

KULLANILAN ALET  VE MALZEMELER

 

-         Bilgisayar,

-         Hesap makinesi,

-         Diğer büro malzemeleri,

-         Poliçeler, hasar ve kıymet raporları,

-         Sigorta tarifeleri ve tabloları,

-         Finansal analiz raporları ve finansal tablolar,

-         Yasal mevzuat ve uygulama dokümanları. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Aktüer olmak isteyenlerin;

-         Analitik düşünme gücüne sahip,

-         Matematik ve ekonomiyle ilgili ve bu alanlarda başarılı,

-         Ayrıntı ve ilgilenmekten sıkılmayan,

-         Dikkatli ve yeniliklere açık,

-         Sabırlı,

-         İnsanlarla iletişiminde sorun olmayan

kimseler olmaları gerekir.

                             

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Aktüer; büro ortamında ve  çeşitli kuruluşların sigortacılık işlemlerini gerçekleştirebilmek için aktif olarak diğer kuruluşlarda çalışan bireylerle ve çalışma arkadaşları ile iletişim halindedir. Birinci derecede sayısal verilerle uğraşır. Çalışma saatleri düzenli olup, hafta sonu çalışması ve fazla mesai yapılması söz konusudur.

 ÇALIŞMA  ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Sigortacılık ve risk yönetimi ülkemizde hızla gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Hayatta oluşabilecek tüm risklere karşı koruyucu ve telafi edici önlemlerin alınmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve çeşitlenmesi, sosyal güvenlik kuruluşlarının sunmuş olduğu hizmetlere talebi arttırmıştır. Buna paralel olarak bu alanda geniş bir istihdam alanı oluşmuştur.

 

Bu piyasada çok önemli sayılabilecek rekabet yaşanmaktadır. Aktüerlik mesleğinde fazla eleman yetişmediği için meslek elemanlarının işsiz kalma riski yoktur.

 

Meslek elemanları, sigorta şirketlerinde, bankacılık sektöründe ve sosyal güvenlik kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilirler. Sektörde bayanlar ve erkekler ayrım yapılmaksızın çalıştırılmaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek Eğitimi; üniversitelerin Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu “Aktüerya” bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

-          Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Aktüerya  lisans programı için yeterli  Sayısal Ağırlıklı (SAY-1)  puanı almak  gerekmektedir.

 

Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık,  Sigortacılık,   ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Aktüerya” lisans programına  dikey geçiş  yapabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Meslek eğitim süresi 4 yıl olup,  öğretim süresince; Hukuk, Matematik, Ekonomi, Muhasebe, Sosyal Politika ve Maliyenin yanı sıra Kaza, Hayat, Sağlık, Nakliyat vb. Sigortalar ile Sigorta Hukuku, Sigorta Mevzuatı, Sigorta İşletmeciliği ve Pazarlaması, Sigorta Muhasebesi gibi meslek derslerini alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Meslek elemanları; gösterdikleri performansa bağlı olarak aktüerlikten  bulundukları sigorta ya da banka sistemi ile şirketin büyüklüğü oranında finansal danışman, yönetici yardımcılığı ve müdürlüğe yükselebilirler. Ayrıca kendi işlerini de kurabilirler.

“Lisans” eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilirler, araştırma görevlisi olabilirler ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER: İktisatçı – Ekonomist,  İstatistikçi.

 

BURS, KREDİ VE ÜCTRET DURUMU

 

Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan ve diğer kuruluşların ve üniversitelerin  verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.

Meslek mensupları çalıştıkları şirket yada kurumlar ile tecrübe ve pozisyonlarına bağlı olarak değişmek üzere  asgari ücretin 4-7 katı ücret kazanırlar. 

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

-         İlgili eğitim kurumları,

-         Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

-         Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl  Müdürlükleri.

 

Kaynak: İskur