TANIM

 

Bina, köprü, baraj, yol, sulama kanalları, kanalizasyon vb. inşaatların, sağlam temellerle inşa edilmesi  için,  inşaat işçileri, ve ustalarla  birlikte çalışan, inşaat teknikeri ve  inşaat mühendisi ile  işçiler arasında görev yapan  kişidir

 

GÖREVLER

 

-      Değişik ölçme tekniklerini kullanarak zeminin (toprağın) yapıya uygunluğunu tespit etmede mühendise ve teknikere yardım eder,

-      Ölçüm sonucunda ortaya çıkan bulguları raporlaştırarak inşaat mühendisine verir,

-      Yol yapımında asfaltın hazırlanması, yolun doldurulması ve korunması çalışmalarında bulunur,

-      Kullanılacak malzemenin cinsini, miktarını hesaplar ve kullanım sonunda  kontrol ederek kontrol mühendisine yardımcı olur,

-      Betonun çekme ve basıncını ölçerek kıvamını ve su miktarını belirler.

 

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

 

-      Zemin ölçme araçları,

-      Her tür inşaat malzeme ve aletleri,

-      Çizelgeler, formlar, defterler vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Alt yapı teknisyeni olmak isteyenlerin;

-      El ve gözü uyumlu kullanabilen,

-      Ayrıntılarla uğraşmaktan zevk alan,

-      Sabırlı ve titiz,

-      Ekip çalışmasından hoşlanan,

-      Sorumluluk sahibi,

-      Sağlığı her türlü iklim koşullarında çalışmaya  uygun

kimseler olması gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Alt yapı teknisyenleri, çoğunlukla açık havada, şantiyede çalışırlar. Zaman zaman da büroda  görev yaparlar. Çalışırken mühendisler, teknikerler, ustalar ve işçilerle iletişim halindedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Alt yapı Teknisyenlerinin çalışma alanları oldukça geniştir. İnşaat bölümünün her dalında çalışabilirler. Devlet Su İşleri, Bayındırlık, Köy Hizmetleri, Karayolları, İller Bankası, belediyeler ile özel sektöre ait inşaat projelerinde iş bulma olanakları mevcuttur. Ancak, ülkemizde alt yapı bölümünden mezun olanların ancak %30’unun kendi mesleklerinde çalıştıkları görülmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  

            Mesleğin eğitimi aşağıdaki teknik liselerin ve Anadolu meslek liselerinin “Alt Yapı Bölümleri”nde verilmektedir.

 

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Teknik Liselere girebilmek için;

-         İlköğretim okulu mezunu olmak,

-         Endüstri meslek lisesine devam ederek 1. sınıfta belli derslerden “Teknik Lise Yönetmeliği”nde belirlenen başarı ortalamasını sağlamak.

-         Anadolu Meslek Liselerine  girebilmek için  ise  Orta Öğretim Kurumları Öğrenci seçme ve Yerleştirme  sınavını kazanmak gerekmektedir.  

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

İlköğretim üzerine öğretim veren teknik liselerin  öğretim süresi 4 yıldır.

Teknik Liselerin Altyapı Bölümlerinde öğrencilere;  Genel   Kültür derslerinin yanı sıra; Meslek dersleri de okutulmaktadır.  

                                   

MESLEKTE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Altyapı bölümünden  mezun olanlar   Harita Kadastro, İnşaat, Jeoteknik teknikerliği, Maden, Mermer teknolojisi, Mermercilik,Raylı Sistemler teknolojisi, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Sulama teknolojisi,Tarımsal sulama yönetimi,  ön lisans proğramlarına  istenilen şartları taşımaları durumunda sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

Ayrıca Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip Yapı Öğretmenliği proğramını tercih ettiklerinde ek puanlar  da katılacaktır.

BENZER MESLEKLER: İnşaat teknisyeni, İnşaat teknikeri, İnşaat mühendisi, Topograf.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

-      İşletmelerde yapılan staj sırasında aylık olarak asgari ücretin %30’u kadar kazanç elde ederler.

-      Kamu sektöründe-teknik hizmetler sınıfında 11. derecenin 3. kademesinde işe başlamakta ve yaklaşık olarak asgari ücretin 3 katı civarında ücret almaktadırlar.

-      Özel sektörde ise kazanç, çalışan işyeri, deneyim ve pozisyona göre farklılıklar göstermektedir.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

-     İlgili Eğitim Kurumları,

-     Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,

-     Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.

 

Kaynak: İskur