TANIM

 

İşletmede belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için  yönetici tarafından planlanmış, koordine edilmiş kaynakların (insan, bilgi, parasal ve maddi v.b) uygun olarak yönetilmesinde yöneticiye yardımcı olan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Büronun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere,   

 

-         Ofis yönetimi işlemlerini yürütür,

-         Gelen giden evrak ile dosyalama işlemlerini yürütür,

-         Telefon görüşmelerinin yapılması, gelen yazı ve resimlerin yöneticiye ulaştırılması, randevuların ayarlanması, misafirlerin karşılanması işlerini yapar,

-         Yönetici için gerekli dokümanları hazırlar,

-         Toplantı organizasyonu yapar,

-         Seyahat organizasyonu yapar,

-         Büroya ait araç-gereçlerin bakımı, onarımını yaptırır ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

 

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

 

-         Bilgisayar, fax, telefon, fotokopi, hesap makinası, daktilo.

-         Örgüt amacını ve hedeflerini kapsayan kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler.

-         Çeşitli demirbaşlar (masa, sandalye, dolap vb)

-         Kırtasiye malzemeleri (kağıt, kalem, büro malzemeleri)

 

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

 

Büro yönetimi ve sekreterlik meslek elemanı olmak isteyenlerin;

 

-       Sözel yeteneği güçlü (düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen),

-       Görsel ve işitsel belleği kuvvetli,

-       Kendine güvenen, güvenilir,

-       İnsanları tanıyan ve etkileyebilen, sır saklayabilen,

-       Sorumluluk sahibi,

-       Güleryüzlü ve temsil yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.

 

 

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Büro yönetimi ve sekreteri meslek elemanı büroda görev yapar. Çalışma saatleri genellikle  düzenlidir. Ancak çalıştığı işyerine bağlı olarak akşamları geç saatlere veya hafta sonları çalışma yapabilirler. Çalışma ortamı bilgi, belge ve insan ilişkileriyle ilgilidir. Çalışırken yöneticilerle, ziyaretçiler ve diğer çalışanlarla iletişimde bulunurlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

 

-         Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olanların iş alanı  oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait  pekçok kurum ve kuruluşda, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde  çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının  “Büro Yönetimi ve Sekreterlik”  bölümünde verilmektedir.

 

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

-         Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Sekreterlik bölümü ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı, Anadolu Kız Meslek Lisesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü ile Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi  Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar "Büro Yönetimi ve Sekreterlik" önlisans programına sınavsız olarak girebilirler.

-         Meslek Liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli"Sözel  (SÖZ-1)"puanı almaları koşulu ile ve sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde ÖSS puanlarına göre yerleştirilmektedirler.

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır.

Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar.

 

a)  Genel Kültür Dersleri:

Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil.

 

b) Meslek Dersleri:

Matematik, Bilgisayar, Genel İşletme, Sekreterlik Bilgisi, Klavye Teknikleri, Hukukun Temel Kavramları, Protokol Bilgisi, Ekonomi, Genel İletişim, Örgütsel Davranış, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Mesleki Yazışmalar, Büro Yönetimi, Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkiler, Sunum Teknikleri ve  Çalışma Psikolojisi gibi dersler okutulmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü  mezunları AÖF İşletme Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümüne yatay (sınavsız) geçiş yapabilirler.

 

Büro Yönetimi Öğretmenliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına dikey (sınavlı) geçiş  yapabilirler.

 

Çalıştıkları işyerinde yönetimin üst kademelerine çıkabilirler.

TANIM

 

İşletmede belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için  yönetici tarafından planlanmış, koordine edilmiş kaynakların (insan, bilgi, parasal ve maddi v.b) uygun olarak yönetilmesinde yöneticiye yardımcı olan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Büronun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere,   

 

-         Ofis yönetimi işlemlerini yürütür,

-         Gelen giden evrak ile dosyalama işlemlerini yürütür,

-         Telefon görüşmelerinin yapılması, gelen yazı ve resimlerin yöneticiye ulaştırılması, randevuların ayarlanması, misafirlerin karşılanması işlerini yapar,

-         Yönetici için gerekli dokümanları hazırlar,

-         Toplantı organizasyonu yapar,

-         Seyahat organizasyonu yapar,

-         Büroya ait araç-gereçlerin bakımı, onarımını yaptırır ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

 

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

 

-         Bilgisayar, fax, telefon, fotokopi, hesap makinası, daktilo.

-         Örgüt amacını ve hedeflerini kapsayan kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler.

-         Çeşitli demirbaşlar (masa, sandalye, dolap vb)

-         Kırtasiye malzemeleri (kağıt, kalem, büro malzemeleri)

 

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

 

Büro yönetimi ve sekreterlik meslek elemanı olmak isteyenlerin;

 

-       Sözel yeteneği güçlü (düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen),

-       Görsel ve işitsel belleği kuvvetli,

-       Kendine güvenen, güvenilir,

-       İnsanları tanıyan ve etkileyebilen, sır saklayabilen,

-       Sorumluluk sahibi,

-       Güleryüzlü ve temsil yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.

 

 

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Büro yönetimi ve sekreteri meslek elemanı büroda görev yapar. Çalışma saatleri genellikle  düzenlidir. Ancak çalıştığı işyerine bağlı olarak akşamları geç saatlere veya hafta sonları çalışma yapabilirler. Çalışma ortamı bilgi, belge ve insan ilişkileriyle ilgilidir. Çalışırken yöneticilerle, ziyaretçiler ve diğer çalışanlarla iletişimde bulunurlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

 

-         Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olanların iş alanı  oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait  pekçok kurum ve kuruluşda, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde  çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının  “Büro Yönetimi ve Sekreterlik”  bölümünde verilmektedir.

 

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

-         Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Sekreterlik bölümü ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı, Anadolu Kız Meslek Lisesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü ile Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi  Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar "Büro Yönetimi ve Sekreterlik" önlisans programına sınavsız olarak girebilirler.

-         Meslek Liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli"Sözel  (SÖZ-1)"puanı almaları koşulu ile ve sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde ÖSS puanlarına göre yerleştirilmektedirler.

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır.

Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar.

 

a)  Genel Kültür Dersleri:

Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil.

 

b) Meslek Dersleri:

Matematik, Bilgisayar, Genel İşletme, Sekreterlik Bilgisi, Klavye Teknikleri, Hukukun Temel Kavramları, Protokol Bilgisi, Ekonomi, Genel İletişim, Örgütsel Davranış, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Mesleki Yazışmalar, Büro Yönetimi, Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkiler, Sunum Teknikleri ve  Çalışma Psikolojisi gibi dersler okutulmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü  mezunları AÖF İşletme Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümüne yatay (sınavsız) geçiş yapabilirler.

 

Büro Yönetimi Öğretmenliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına dikey (sınavlı) geçiş  yapabilirler.

 

Çalıştıkları işyerinde yönetimin üst kademelerine çıkabilirler.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

Eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı  öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Özel sektör kuruluşlarının vermiş olduğu  burslardan yararlanabilirler. Staj dönemimde çalıştıkları işyerinden belli bir ücret alabilirler.

Eğitim sonrası kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan büro yönetimi ve sekreteri meslek elemanı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Genel İdari Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar.

 

Özel sektörde işe başlayan meslek elemanı işyerinin kapasitesine göre genellikle asgari ücretle işe başlayarak, deneyimi arttıkça yabancı dil bilgisi, teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi gibi özellikleri de dikkate alınarak, ücret yükselebilmektedir. Yönetici konumunda ise bu ücretler daha da artabilmektedir.

 

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

-         İlgili Eğitim Kurumları,

-         Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma   Merkezi,

-         Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

 

Kaynak: iskur

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

Eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı  öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Özel sektör kuruluşlarının vermiş olduğu  burslardan yararlanabilirler. Staj dönemimde çalıştıkları işyerinden belli bir ücret alabilirler.

Eğitim sonrası kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan büro yönetimi ve sekreteri meslek elemanı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Genel İdari Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar.

 

Özel sektörde işe başlayan meslek elemanı işyerinin kapasitesine göre genellikle asgari ücretle işe başlayarak, deneyimi arttıkça yabancı dil bilgisi, teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi gibi özellikleri de dikkate alınarak, ücret yükselebilmektedir. Yönetici konumunda ise bu ücretler daha da artabilmektedir.

 

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

-         İlgili Eğitim Kurumları,

-         Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma   Merkezi,

-         Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

 

Kaynak: iskur