TANIM  

Temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında bağlantı kurarak çalışmalar yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Biyomühendisin üç ana görevi vardır;

·       Tasarlama,

·       Uygulama yöntemlerini geliştirme, uygun ekipmanı seçme veya geliştirme,

·       Amaca uygun üretimi planlama ve uygulama.

 

Üretim sektöründeki sistemlerin geliştirilmesi ve hizmetlerin verilmesi yoluyla toplumun yaşam seviyesini yükseltmek için çalışmalar yapar,

Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için bu sektörlerde üretimde bulunan işletmelerin AR-GE departmanlarında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunur.  

 

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

 

Çeşitli laboratuvar araç ve gereçleri;

-         Santrifuj,                                     -    Fosforimager,

-         Ph metre,                                    -    Hassas terazi,

-         İnkubator,                                   -    Etuv,

-         Mikro pipetler,                           -    HPLC,

-         Atomic Absorbsiyon,                 -    Spektrometre,

-         Fermentörler,                              -    Pompalar,

-         Filtrasyon,                                  -    Diyaliz,

-         Kromatografi (ayırma, saflaştırma cihazı),

-         Çeşitli büro malzemeleri...

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Biyomühendis olmak isteyenlerin,

-         Üstün bir akademik yeteneğe,

-         Fen bilimlerine ve özellikle biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,

-         Bilimsel meraka ve araştırmacı  yapıya sahip,

-         Tasarım ve tasarladığını uygulayabilme gücüne sahip,

-         Dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen,

-         Kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan,

-         Sabırlı, dikkatli, ve sorumluluk sahibi kimseler olması gerekir.

 

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Biyomühendis çalışmasının büyük çoğunluğunu sektörel bazı değişiklikler olmasına karşın laboratuvar ortamında yapmaktadır. Zaman zaman üretim  kısmında da bulunmak görevlerinin bir parçasıdır. Her iki ortamın da hijyen koşullarda, hatta bazı durumlarda tamamen steril ortamın olması mesleğin gereklerindendir.  Biyolojik maddelerle çalışma yapılması durumunda biyolojik güvenlik ilkelerine de uygun olmak zorundadır.

Çalışma süreleri düzenli, çalışma ortamı temizdir.  

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

 

-         Biyomühendislik lisans proğramını tamamlayanlar  gıda, tarım, sağlık ve ilaç sektöründen, çevre sektörüne kadar geniş bir endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, Hıfsısıhha ve TSE gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde, ithalat – ihracat şirketlerinde görev alabilirler.

-         Araştırmacı, öğretim görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin lisans üstü eğitim yapmaları gerekmektedir.

-         Ülkemizde yeni bir dal olması ve son yıllarda Biyomühendislik alanındaki gelişmelere parelel olarak artan iş olanakları, yeni alanların da ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi,  üniversitelerin Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik  bölümünde verilmektedir.  

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

 

Meslek eğitimine girebilmek için,

                                              

-         Lise veya dengi okul mezunu olmak

-         Öğrenci seçme sınavında (ÖSS) “Biyomühendislik” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak.

-         Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda “Biyomühendislik”  ile ilgili programı tercih etmek gerekmektedir.

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

-         Eğitim süresi bir yıl hazırlık eğitimi olmak üzere 5 yıldır.

-         Biyomühendislik eğitiminde öğrencilere; biyoloji boyutu ile  biyolojik sistemlerden yararlanan yeni biyoteknolojilerin geliştirilmesi  ve bunların sanayide kullanımları; mühendislik boyutu ile de  mühendislik kavram ve yöntemlerinin öğretilmesine çalışılmaktadır. 

-         Mesleki eğitimin I. sınıfında; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi ortak derslerin yanında Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Temel Laboratuvar, Bilgisayara Giriş,Termodinamik... 2. sınıfta; Bitokimya, Hücre Bilgisi, İstatistik, Akışkanlar Mekaniği, Kütle Transferi, Isı Transferi, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Mühendislik Laboratuvarı, Biyomalzemeler, Fizyoloji... 3. sınıfta; Genel Ekonomi, Bitki Doku Kültürleri, Biyoproses Mühendisliği, İmmunoloji, Elektrik Sistemleri, Proses Güvenliği, Hayvan Doku Kültürleri, Biyoreaktörler, Genetik Mühendisliğine Giriş, Biyosensörler... 4. sınıfta; Ayırma ve Saflaştırma İşlemleri, Proses Tasarımı, Sistem ve Proses Analizi, Mühendislik Ekonomisi, Biyomedikal Mühendisliğe Giriş, Biyopolimerler, Proses Kontrol, Biyomühendislikte Etik... gibi dersler okutulmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

Çalışılan alan veya sanayi koluna göre çalışmalarını belli bir konuda yoğunlaştırabilir.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.  

 

Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir.   

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı kanunda belirtilen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.