TANIM

 

Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanmasını, yapımını, işletilmesini ve geliştirilmesini sağlayan kişidir.

 

GÖREVLER

 

-      Tıp ve biyolojik bilimlerde kullanılan elektronik alet ve sistemleri tasarlar,

-      Sistemlerin bağlantılarını yapar,

-      Sistemleri çalıştırır,

-      Sistem ve cihazlarla ilgili araştırma- geliştirme faaliyetlerine katılır,

-      Üretim aşamalarında kalite kontrol yapar.

 

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

 

-      Bilgisayar,

-      Ölçü aletleri (Avometre, ampermetre, voltmetre, osiloskop),

-      EKG simlatörü,  gaz analiz gibi özel test cihazları,

-      Röntgen cihazları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Biyomedikal mühendisi  olmak isteyenlerin,

-      Üstün bir akademik yeteneğe

-      Şekil ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,

-      Fen alanına ilgi duyan,

-      Tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı,

-      Ayrıntıları görebilen,

-      Dikkatli ve sorumluluk sahibi

kimseler olmaları gerekmektedir. 

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Biyomedikal mühendisleri kapalı mekanlarda çalışırlar. Ortam temiz ve sakindir. Görevlerini yaparken ayakta durmak ve eğilmek durumundadırlar. Birinci derecede alet ve makinelerle ilgilenirler. Etkileşimde bulundukları kişiler çalıştıkları kuruma göre diğer teknik personel ve sağlık personelidir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Biyomedikal Mühendisliği, elektronik mühendisliğinin bir dalıdır. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasına paralel olarak bu alan başlı başına bir uzmanlık alanı haline gelmiştir.

Biyomedikal Mühendisleri;

-      Medikal alet ve cihazlarının üretiminin yapıldığı işyerlerinde,

-      Resmi ve özel sağlık kuruluşlarında, dispanserlerde ve laboratuarlarda çalışabilirler.

 

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi üniversitelerin “Biyomedikal Mühendisliği” bölümünde verilmektedir. 

 

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

 

-      Öğrenci seçme sınavında (ÖSS) “Biyomedikal Mühendisliği” lisans programı için  yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak,

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi 4 yıldır. 

Eğitim süresince genel kültür derslerinin yanı sıra elektronikle ilgili; analoğ, dijital, mikro işlem,

Bilgisayarla ilgili; bilgisayar yazılımı, programlama, program kontrol, data analiz, görüntü algılama,

Tıpla ilgili; biyoloji, fizyoloji,psikoloji, insan anatomisi, biyokimya, biyo malzeme gibi  meslek dersleri okutulmaktadır.  

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Kamu ve özel sektör kuruluşlarında yönetici kademelerine yükselebilirler.

Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler.