TANIM

 

Sağlık ve endüstri kuruluşları ile tıbbi malzeme üreten şirketlerde laboratuar ortamı içinde, her türlü tekniği kullanarak maddelerin gerekli görülen çözümlemelerini (analizleri)  yapan kişidir.  

 

GÖREVLER

 

-           Laboratuarda çalışmaya başlamadan önce ortamın uygun hale getirilmesini sağlar,

-           Test için gereken (eriyikleri) kimyasal malzemeyi hazırlar,

-           Eksik malzemelerin alınması için ilgili uzmanla çalışır,

-           Gerekli eriyik ve diğer malzemeleri sterilize eder,

-           Testi gerçekleştirir ve sonuçlarını uzmana iletir,

-           Kullandığı cihazların düzenli bakımını yapar ve ufak arızalarını giderir,

-           Deney hayvanları üzerinde yapılacak çalışmalar için, hayvanların özelliklerinin belirlenmesi, siparişi, bakımı gibi işleri yürütür.

 

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

 

·       Laboratuar araç ve gereçleri;

·       Mikroskop, santrifüj, otoklav  vb.

·       Kimyasal maddeler (çözeltiler )

·       Laboratuar aletleri (deney tüpü, pipet,petri, mezur, erlent vb.)

·       Bilgisayar.

   

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Biyokimya Teknikeri  olmak isteyenlerin;

·       Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı,

·       Dikkatini  uzun süre  bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı,  

·       Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

·       Renkleri ayırt edebilen,

·       Sorumluluk sahibi

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Biyokimya teknikerleri; laboratuar ortamında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı kapalı olup, ortamda kimyasal maddelerin yaymış olduğu koku vardır. Çalışma ortamı temiz ve sağlık koşullarına uygundur. Tekniker birinci derecede maddelerle ve aletlerle ilgilidir ancak hasta ve sahipleriyle iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği  (amirler, biyokimya uzmanları, doktorlar, hemşireler, hastalar, firma temsilcileri) halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma  ihtimali yüksektir. Araştırma yaptığı konuya göre çalışma saatleri değişebilir (vardiya), nöbetleri vardır.  

 

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Biyokimya Teknikerleri, ilaç endüstrisinin üretim ya da kalite kontrol birimlerinde, tıp alanında  hastanelerin biyokimya, mikrobiyoloji, tıbbi biyoloji ve genetik, histoloji-embriyoloji, patoloji ve adli tıp laboratuarlarında, özel tıbbi laboratuarlar, üniversite ya da enstitü araştırma laboratuarları, tıbbi laboratuar malzemesi üreten ya da pazarlayan şirketlerde çalışabilmektedirler.  

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin  eğitimi; üniversitelerin  Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokullarının Biyokimya Teknikerliği bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek liselerinin;

·       Boya Teknolojisi,  

·       Endüstriyel Boya ve Dekorasyon,  

·       Endüstriyel Boyacılık,  

·       Kimya,  

·       Lastik Teknolojisi,

·       Petrokimya,

·       Plastik İşleme,

·       Plastik Teknolojisi,

·       Proses,

·       Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği,

·       Sınai Boya,

·       Ebelik,

·       Ebelik-Hemşirelik,

·       Hemşirelik,

·       Laborant,

·       Laboratuar,

·       Laboratuar Teknisyenliği,

·       Sağlık Memurluğu

bölümlerinden mezun olanlar “Biyokimya Teknikerliği” ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

 

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun  için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY-1)” puanı almaları gerekir.

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Öğrencilere Eğitimin 1. Yılında; Anatomi, Fizyoloji, Temel Kimya, Tıbbi Laboratuar Çalışma Esasları, Sterilizasyon  Esasları, İlaç Uygulamaları, Meslek Etiği, Sağlıkta İletişim, Türk Dili, İngilizce, Organik Kimya, Temel Biyokimya, Biyomedikal Teknikler, Mikrobiyoloji Patoloji, Hastalıklar Bilgisi,

2. Yılında; Klinik Mikrobiyoloji,Klinik Biyokimya ve Hematoloji, Atatürk ilke ve İnkılap Tarihi, İngilizce, Sağlık Kurumalrı ve Yönetimi, Can Kurtarma, İlkyardım ve Rehabilitasyon, Biyoistatistik derslerini verilmektedir.

   

MESLEKTE İLERLEME

“Biyokimya Teknikerliği” önlisans programını bitirenler ÖSYM Başkanlığınca yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde;

·       Biyokimya,

·       Biyoloji,     

·       Kimya

lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

Biyokimya teknikerleri, çalıştıkları işyerinde idari görev alabilirler.

 

 

BURS, ÜCRET VE KREDİ DURUMU

 

 

Meslek eğitimi boyunca  isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından yararlanabilirler.

 

Kamu kuruluşlarında çalışanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Teknik Hizmetler sınıfında 10. Derecenin 2. Kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununda belirlenen zam oranındaki ücret artışı ile belirlenir.

 

Özel sektörde istihdam edilenler; işyerinin ücret politikası, kişinin bilgi ve becerileri çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret asgari ücretin 3 ve 5 katı arasında değişmektedir.

 

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

-         İlgili Eğitim Kurumları,

-         Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

-         Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

 

Kaynak: iskur