TANIM

  Değişik konularda ve çok miktardaki bilgiyi, bilgisayar ortamında hızlı ve sistematik bir biçimde çözümlemek ve değerlendirebilmek amacı ile program yazan kişidir.

 

 GÖREVLER                                                  

 

-  Bilgilerin bilgisayarda amaca uygun olarak sistematik bir biçimde kullanımını  

  sağlayacak bilgisayar programları yazar,

-  Pek çok bilgisayar programlama dilini bilir ve elindeki bilgilerin niteliğine en

  uygun olan programlama dilini seçer ve programı bu dilde yazar,

-  Programlama dillerinin yazımında kullanılan kodlamaları yapar ve uygular,

- Yazdığı programı test eder,

- Sistem analistinin verdiği formları, bilgisayarın kullanım diline kodlar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Bilgisayar (macintosh, PC vs.)

- Disket, disk,

- Printer, scanner, klavye gibi araç-gereç ve malzemeler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Bilgisayar programcısı olmak isteyenlerin;

- Sistemli düşünme gücüne sahip,

- Matematikle ilgili ve bu konuda başarılı,

- Kendini yenileyebilen, araştırmacı,

-  Bir konuda verilerin çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri kavrayıp

  bunu bilgisayar diline aktarabilen,

- Sabırlı ve dikkatli

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Bilgisayar programcıları büro ortamında çalışırlar ve birinci derecede verilerle uğraşırlar, iş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Bilgisayar programcısı çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bilgisayar programcılığı eğitiminden sonra, kişilerin iş bulma olanakları geniştir. Hemen hemen tüm kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait işyerlerinde çalışabilirler. Bilgisayarın her alanda yaygınlaşması, bu meslekteki elemanların iş bulmalarını kolaylaştırmakta ve aranan eleman olma özelliklerini daha uzun bir süre koruyacaklarını göstermektedir. Bu mesleği hem kadınlar hem de erkekler tercih etmektedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi,  üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının “Bilgisayar Proğramcılığı” bölümünde verilmekte iken,  bu bölüm adının “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama” olarak değişmesi nedeniyle,  “Bilgisayar Proğramcılığı” adıyla  artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Bilgisayar Proğramcılığı” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri  kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Bilgisayar Programcılığı  ön lisans programına girebilmek için,

-        Lise veya  dengi okul mezunu olmak,

-        Merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS ) yeterli “Sayısal (SAY-1)” puanı almak gerekmektedir.

Meslek Liselerinin Bilgisayar,Bilgisayar Donanım, Bilgisayar İşletimi/Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği,Bilgisayar Yazılımı bölümlerinden mezun olanlar üniversitelerin Bilgisayar Programcılığı ön lisans programını tercih ettiklerinde orta öğretim başarı puanları 0.65 ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklendiğinden, diğer alanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ  VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi 2 yıldır.

Eğitimin ilk yıllarında: Genel Matematik, Programlama Dilleri, Teknik Resim, İstatistik ve Muhasebe gibi temel dersler verilmektedir. Daha sonraki yıllarda ise: ileri düzeyde programlama, data yapıları ve algoritmalar, sistem analizi, modern mantık ve mikro işlemleri, nümerik analiz, yöneylem araştırması, iletişim sistemleri ve bitirme tezi olmak üzere meslekle ilgili uygulamaya dönük program yürütülmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Bilgisayar Programcılığı ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Matematik-Bilgisayar, Enformatik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Enformasyon Teknolojileri, Turizmde Bilgisayar Teknolojisi lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

                   BENZER MESLEKLER

- Sistem Analisti,

- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

 

BURS, ÜCRET VE KREDİ DURUMU

 

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak, koşulları uyan öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen krediden yararlanması mümkündür. Ayrıca başarılı öğrenciler burs alabilmektedir.

 

Eğitim sonrası kazançta kişinin çalıştığı işletmeye, tecrübesine ve çalışma süresine göre ücret değişikliği söz konusudur. Genelde asgari ücretten başlayıp, asgari ücretin 10 katına kadar çıkabilmektedir.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

- İlgili Eğitim Kurumları,

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,

- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan  Türkiye İş Kurumu İl ve  Şube Müdürlükleri.

 

Kaynak: iskur