TANIM

 

Bilgisayar operatörü; çeşitli programları kullanarak verilen bilgileri bilgisayara aktaran ve gerektiğinde çıktılarını alabilen kişidir. Bu işlemi yapan kişilere kamu kuruluşlarında veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanı verilmektedir.

 

 GÖREVLER

 

-     Bilgiyi, bilgisayarın okuyup, işleyebileceği, disket adı verilen bilgisayar ortamına, klavye yolu ile kaydeder,

-     Kaydın doğru yapılıp yapılmadığını denetler,

-     Bilginin sıralanması, bilgi arama ve istendiğinde bilgilerin kağıda aktarılması işlemlerini yapar,

-     Bilginin kaybolması ihtimaline karşılık, bilgiyi disket veya CD'de saklar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

-     Teyp üniteleri, disket,

-     Satır yazıcı veya matris yazıcı ünite (mürekkep püskürtmeli yazıcı, lazer yazıcı), Yazıcı şerit, mürekkep, toner,

-     Bilgisayar formları, 

-     Printer kağıdı, Terminal,  Fax-modem,

-     Tarayıcı (scanner),

-     CD, CD sürücü (multimedia) vb.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Bilgisayar operatörü olmak isteyenlerin;

-       Dikkatli, ayrıntıyı algılayabilen,

-       Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

-       Rutin iş yapmaktan ve sürekli oturmaktan sıkılmayan

kimseler olmaları gerekir.

 

 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Bilgisayar operatörleri, ışıklandırması ve havalandırması yeterli büro ortamında çalışırlar. Ortam gürültüsüzdür. İş temposuna ve işyerine göre hafta sonu ve vardiyalı çalışma söz konusu olabilir. Birinci derecede bilgisayarla ilgilidirler, ancak zaman zaman diğer bilgi işlem personeliyle iletişim halinde çalışırlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Günümüzde iş dünyasında hizmetlerin bir çoğu bilgi-işlem ile daha hızlı yapılmaktadır. Bu açıdan bilgi-işlem alanında çalışacak elemanlara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Kamuda  çogunlukla Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Bilgisayar Operatörü) olarak çalışmaktadır. Özel sektörde çalışmak için ise hem bilgisayar hem de yabancı dil bilir elemanlar daha çok tercih edilmektedir.

Çalışma ortamı tamamen ofisler ve kapalı mekanlardır.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Anadolu meslek liseleri,kız meslek/meslek liseleri ve çok programlı liselerin Bilgisayar alanı, Endüstri meslek liselerinin “Bilgisayar “bölümü Anadolu ticaret/ Ticaret Liselerinin  liselerinin "Bilgisayar" Alanı Anadolu teknik liselerinin "Bilgisayar (yazılım)" bölümü, Teknik liselerin "Bilgisayar" bölümü,

Anadolu meslek liselerinin "Bilgisayar (yazılım)" bölümü,

Dershanelerin "Bilgisayar Operatörlüğü" veya "Bilgisayar Programcılığı" kursu, Halk eğitim merkezlerinin açtığı kurslar,

Üniversitelerin 2 yıllık meslek yüksek okullarında "Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği" bölümü,

Endüstri meslek liseleri, kız meslek liselerine bağlı pratik kız sanat okullarında ve ticaret liselerinde "Bilgisayar Operatörlüğü ve Programcılığı" konularında verilen kurslar mesleğin eğitim yeri olarak sayılabilir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Endüstri meslek liseleri,kız meslek/meslek liseleri ve çok programlı liselere girmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve okulca belirlenen giriş koşullarına uygun olmak gerekir.

Anadolu meslek ve Anadolu teknik liseleri ile Anadolu Kız Meslek Liselerinde bu mesleği öğrenmek isteyenlerin ilköğretim okulu mezunu olmaları ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sınavla yapılan Orta Öğretim Kurumları   Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nı kazanmaları gerekir.

. Halk Eğitim Merkezlerinde kurs alabilmek için ise; Aynı alanda eğitim görmek isteyen en az 10 kişinin olması gerekmektedir. Dersanelerdeki eğitim ücretli verilmektedir.

-      Anadolu Meslek Liseleri, Anadolu Ticaret Liseleri, Anadolu Teknik Liselerine girebilmek için Orta Öğretim Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.  Kız Meslek Liseleri ve Endüstri Meslek Liselerine girebilmek içi  de belirtilen sınavı kazanmış olmak gerekmekle birlikte boş kontenjan kalması durumunda diploma notu ile de öğrenci alınabilmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi bütün mesleki eğitim (ortaöğretim-lise) kurumlarında 4 yıldır. Eğitim süresince genel kültür ve meslek  dersleri okutulmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

-           Meslek eğitiminden sonra niteliğini arttırmak açısından kişi yabancı dil ve bilgisayar programcılığı kurslarına katılabilir. Aynı zamanda işyerlerinin kısa süreli ve uzun süreli hizmet-içi eğitimleriyle bilgisayar alanında bilgi ve becerilerini arttırabilir.

 

Bilgisayar bölümünden  mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde, alanlarının devamı niteliğindeki veya buna en yakın programların uygulandığı bölümlere şartlarının uyması durumunda sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. Bunlar Meslek Yüksek Okullarının;

-                              Bilgi yönetimi, (Uzaktan eğitim) , Bilgi Yönetimi (Açık Öğretim)

-                              Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,  Bilişim-Yönetim,

-                              e-Ticaret, Bilgisayar destekli yayıncılık

önlisans programlarıdır.

 

-           Ayrıca meslek liselerinin  bilgisayar bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve “Bilgisayar Öğretmenliği”, “Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri”, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği” “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği”, “Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği”, ve “Yönetim Bilişim Sistemleri (Uygulamalı Bilimler Y.O.)” lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

 

-           Bu meslekte başarılı, kendisini geliştirebilen ve konuya ilgili bir kişi üniversite eğitimi de almış ise sistem programcılığına kadar yükselebilir. Meslek lisesi  mezunu bilgisayar operatörünün  yükselme imkanı kamu kuruluşlarında daha sınırlıdır. Özel sektörde ise bilgisayar alanında sorumluluğu ve yükselme şansı daha fazla olabilir.

 

 

BENZER MESLEKLER:   Daktilograf, Stenograf, Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Uygulamalar sırasında öğrencilere asgari ücretin %30'undan az olmamak koşulu ile ücret verilir. Eğitim sonrası kazanç durumu  ise işyerinin özelliğine, büyüklüğüne, iş tecrübesine göre değişmektedir. Ücretler genellikle asgari ücretin 2,5 ile 3,5 katı arasında değişmekle birlikte, çalışma süresi ve tecrübeye göre farklılaşmaktadır. Kamu kuruluşlarında bilgisayar operatörlerine ücretin dışında bilgisayar tazminatı verilmektedir. Özel sektörde ise asgari ücret sınır olmak üzere işyerinin ücret uygulamasına göre ücretler değişebilmektedir.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

-        İlgili Eğitim Kurumları,

-        Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,

-        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.

 

Kaynak: iskur