TANIM

 

Bilgisayarları ve bilgisayarların klavye, monitör, yazıcı, çizici, modem, faks gibi ünitelerini kuran, çalıştıran, bakım ve onarımını yapan kişidir.  

 

 

GÖREVLER

 

Bilgisayar teknolojisi iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar donanım (Hardware) ve yazılım (software)’dir. Donanım bilgisayarların iç yapısı ile ilgili olup elektronik kısmının çalışmasını inceler. Yazılım ise, bilgisayar programının hazırlanması ve kullanılması ile ilgilidir.  

Bilgisayar Donanım Teknisyeni;

-         Önceden tasarlanmış bir otomasyon sistemini kurar,    tümüyle çalışır hale getirebilir ve bakım onarımını gerçekleştirir.

-         Kişisel PC (Personal Computer) ve endüstri bilgisayarıları olarak bilinen (Mikroişlemci tabanlı)  bilgisayar ortamlarının bakımını varsa arızaları tespit ederek  onarımını yapar,

-         Sistemlerin güncelleştirilmesinde gerekli olan birimlerin (bellek, harddisk, diğer kartlar)  seçimini yaparak sisteme monte eder ve çalışır hale getirilmesini sağlar,

-         Bilgi işlem merkezlerinde gerekli donanımın kurulmasını sağlar ve ağ güvenliğinin sağlanması için kurulum esnasında gerekli önlemleri alır.  

-         Ölçü aletleri grubuna giren bir çok cihazın kullanmasını bilir ve temel  arızalarını giderebilir.

-         Asgari düzeyde yazılım bilgisine sahip olup işletim sistemlerini kurup çalıştırabilir.

-         Donanım birimlerini sisteme tanıtarak en verimli şekilde çalışmasını sağlar.

-         Yazıcıların toner, kartuş ve şeritlerini değiştirebilir,

-         İnternet bağlantısı ve ayarlarını gerçekleştirir,

-         Donanım birimlerinin birbirleriyle çakışmadan verimli çalışması için en uygun donanımı seçer.

-         Bilgisayar ve yazıcıları network ortamında çalıştırıp paylaşımı gerçekleştirir.

 

 

 

KULLANILAN  ALET VE MALZEMELER

 

-         Bilgisayar ve bilgisayarların çevresel üniteleri,

-         Elektronik ölçü cihazı (gerilim ölçme, akım ölçme, direnç ölçme vb.)

-         Ağ kablosu test cihazı vb.,

-         Elektronikçi tipi takımları (matkap, pense, karga burun, kablo soyacağı, çeşitli tornavidalar),

-         Özel entegre söküm ve lehimleme aletleri,

-         Lojik prop, Lojik analizör, Lojik pulser , Osilaskop, Frekansmetre, Ram test cihazı, Hdd kopyalama cihazı, fonksiyon jenaratörü, Akım izleyici (Tracer), İşaret analizörü, Temizleme aletleri (Köpük temizleyici, temizleme fırçaları, Temizleme kompresörü, temizleyici sıvı ve spreyler.  

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Bilgisayar donanım teknisyeni olmak isteyenlerin;

-         Matematik ve fen bilimlerine  ilgili ve bu alanda başarılı,

-         Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilen,

-         Sorumluluk sahibi ve dikkatli,

-         Ayrıntıya dikkat edebilen,

-         Göz ve ellerini  uyumlu kullanabilen,

-         Tertipli, düzenli

kimseler olmaları gerekir.

Yabancı dil bilgisine sahip olmak ve teknolojik yenilikleri takip etmek başarıyı artırıcı bir özelliktir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Bilgisayar donanım teknisyenleri; genellikle kapalı, temiz, bol ışıklı ve klimalı ortamlarda çalışırlar. Bilgisayar sistemleri kurulumu çalışmalarında tırmanma, eğilme, uzanma vb. hareketleri sıklıkla yaparlar,  bina içinde veya dışında, tozlu kirli ortamlarla karşılaşırlar.

Çalışırken mühendisler, teknikerler, operatörler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bilgisayar donanım teknisyenleri  kamu sektörüne ait bilgisayar kullanılan bütün kuruluşlarda çalışabildiği gibi, mali ve finans sektörü, iletişim sektörü vb. özel   şirketlerin, bankaların bilgi işlem merkezlerinde  iş bulabilirler. Kendi adlarına işyeri açabilirler. Bilgisayar satış ve teknik destek hizmeti veren firmalarda teknik servis elemanı olarak görev alabilirler.

 

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; Anadolu Teknik, Anadolu Meslek  ve Endüstri Meslek Liselerinin  “Bilgisayar (Donanım)” bölümlerinde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

-         Anadolu Teknik Liseleri ile Anadolu Meslek Liselerine;   Milli  Eğitim Bakanlığının yaptığı “Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS)” na başvuran  ve sınavda başarılı olup  bu bölüm için yeterli puan alan öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Sınava başvurabilmek için;  İlköğretim okulu 8. sınıf öğrencisi olmak  ve   sağlığının  girmek istediği okulun  ve mesleğin öğrenimine elverişli  olması gerekmektedir.

-         Endüstri Meslek Liselerine; ilköğretim okulu mezunu, 19 yaşını doldurmamış, başarı ve sağlık durumu girmek istediği mesleğe uygun öğrenciler ilköğretim diploma notuna göre sıralanarak kontenjan sayısı kadar kayıt yaptırabilirler,

-         Endüstri Meslek Liselerinin 1.sınıfını bitiren ve  ilgili mevzuata göre  belirlenen başarı puanına ulaşan öğrenciler , kontenjan da olması halinde 2. sınıftan itibaren teknik liseye devam edebilirler.

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

-         Eğitim süresi; hazırlık sınıfı bulunan okullarda 5 yıl,  diğerlerinde ise 4 yıldır.

-         Genel olarak bu okullarda verilen eğitimin %40’ını Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Yabancı Dil, Biyoloji ve Sağlık Bilgisi, Fizik, Kimya, Felsefe  gibi genel kültür dersleri;  % 60’ını ise Teknik ve Meslek  Resim, Bilgisayara Giriş, Temel Elektronik, Elektroteknik, Dijital Elektronik, Elektronik,  Endüstriyel Kontrol, Mikroişlemciler, Sistem Kontrol ve Test Tekniği, Hafızalar, Programlanabilir Lojik Kontrol Donanım Mimarisi gibi teorik meslek dersleri ile  Atölye ve Laboratuar, Atölye, Programlama , Paket Program Uygulamaları  gibi uygulamalı  meslek dersleri oluşturur.

-         Bu meslek derslerinde öğrencilere çağırma, bildirim ve aydınlatma tesisatları, güç kaynakları ve transistörlü yükselteçler, işlemsel yükselteçler, multivibratörler, bileşimsel devre uygulamaları, sayıcı ve kaydediciler, vb. konularda yeterlilikler kazandırılmaktadır. 

 

MESLEKTE İLERLEME

Bilgisayar Donanım Teknisyenleri çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef..vb. olabilirler.

Bilgisayar Donanım  bölümlerinden mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde, alanlarının devamı niteliğindeki veya buna en yakın programların uygulandığı bölümlere şartlarının uyması durumunda sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. Bunlar Meslek Yüksek Okullarının;

-         Bilgi yönetimi,

-         Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,

-         Bilişim-Yönetim,

-         e-Ticaret,

-         Bilgisayar destekli yayıncılık.  Önlisans proğramlarıdır.

 

Ayrıca meslek liselerinin bilgisayar  bölümünden mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve “Bilgisayar Öğretmenliği”, ” Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği”,  “Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği”,  “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”,  “Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği”  lisans programlarını tercih etmeleri durumunda yerleştirme sırasında ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

3308 sayılı “Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince işletmelerde beceri eğitim   gören  meslek  lisesi  son sınıf  öğrencilerine  asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret ödenmektedir.

Öğrenciler döner sermayesi olan okulların üretim çalışmalarındaki faaliyetlerinden de ücret alabilmektedirler.

Kamu sektöründe  çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme  göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

Özel şirketlerde  çalışıldığında ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle ilk işe başlayışta asgari ücretin 1, 1,5 katı civarında ücret alınmaktadır. Deneyimi   olanlarda kazanç asgari ücretin 3-4  katına ulaşmaktadır.

 

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

 

 

-         İlgili Eğitim Kurumları,

-         Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma    Merkezi,

-         Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

 

Kaynak: iskur