TANIM

 

İnşaatın binayı taşıyan kısımlarında kullanılan ve beton malzemenin içinde yer alan demirleri şartname veya projeye uygun olarak kesip, büken, şekil veren ve beton kalıplar içine yerleştiren kişidir.                                    

 

GÖREVLER    

 

-    Proje ve şartnameleri inceleyerek demir çubukları seçerek keser, düzeltir, büker, düz demir kancalarını yapar,

-     Şekil verdiği demir parçalarını bağ telleri veya bileziklerle birleştirir,

-     Demir çubuklarını kalıplar içine yerleştirir.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

Demir kesme makinesi, çeşitli çaplarda demir, tel, boru, makas, kerpeten, köşebent.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Betonarme demircisi olmak isteyenler;

-     Sürekli ayakta durmaya, ağır demirleri kaldırmaya elverişli beden yapısına,

-     Göz-el ve ayakları eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip,

-     Sayılarla dört işlemi çabuk ve doğru yapabilen,

-     Rutin işlerde çalışmaktan bıkmayan,

-     Açık havada çalışmaktan hoşlanan,

-     Dikkatli ve sorumluluk sahibi,

kimseler olmalıdırlar. 

 

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Betonarme demircileri açık havada, inşaat alanlarında çalışırlar. Görev ortamı yazın sıcak, her zaman tozlu ve kirlidir. İnşaatlar genellikle yazın yapılır, kış ayları dinlenme dönemleridir. Betonarme demircileri çalışırken birinci derecede malzeme ile ilgilidirler. Zaman zaman inşaat mühendisi, teknikeri, müteahhit, mal sahibi ve diğer işçilerle iletişim halindedir. İş, pazar günleri dışında haftanın her günü yapılır.     

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI

 

-     İnsan varoldukça barınma, dolayısıyla da yapı ihtiyacı varolacaktır. Ülkemizde inşaat sektöründe büyük ilerleme gözlenmektedir. Söz konusu durum bu alanda çalışacak işgücüne olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. İnşaatla ilgili diğer mesleklerde olduğu gibi betonarme demirciliği mesleğinde çalışanlara olan ihtiyaç artmaktadır.

-     Özellikle Türk inşaat firmalarının yurtdışında iş almaları bu meslek için yurtdışında da çalışma olanağı yaratmıştır.

-     Bu alanda eğitimin kalitesinin arttırılması çalışanlara olumlu katkı sağlayacaktır.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

-     Yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde "Betonarme Demirciliğine" yönelik eğitim programları düzenlenebilmektedir.

-     Endüstri meslek liselerinin yapı bölümlerinde mesleğe ilişkin derslere yer verilmektedir.

-     Yetişkinler eğitim merkezleri ve endüstri pratik sanat okullarında da bu mesleğe ilişkin eğitim programları mevcuttur.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;

-     En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

-     14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

-     Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

-     Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

Endüstri meslek liselerinin yapı bölümlerine girebilmek için en az ilköğretim mezunu ve bu okullara giriş şartlarına uygun olmak gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Betonarme demirciliği mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır.

-     Mesleki eğitim boyunca öğrenciler: Teknik Resim Bilgisi ile Meslek Bilgisi dersi öğrenirler,

-     Teknik Resim Bilgisi derslerinde; meslekle ilgili resimleri okuyabilme ve uygulama becerisi kazanırlar. İnşaat sektörünün yapı işleriyle ilgili bilgiler alırlar,

-     Meslek Bilgisi derslerinde; betonarme demirciliğinde kullanılan takımları tanır, hazırlar ve bakımını apmayı öğrenirler. Betonarme donanımlarını (temel kolon, kiriş, döşeme, merdiven ve çatı), betonarme demir elemanlarının işlenmesini (demirleri kesme, eğeleme, düzeltme, düz demir kancalarının yapımı, bükme),

-     İşlenen demir elemanlarının kalıplar içine yerleştirilip sabitleştirmesini öğrenirler,

-     Mesleki eğitim merkezlerindeki eğitim 1 günü eğitim merkezinde teorik, 5 günü ise işletmede pratik olarak gerçekleştirilir.

-     Endüstri meslek liseleri ilköğretim okulundan sonra 4 yıldır. Öğrenciler, 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini de haftada üç gün işletmelerde yaparlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

-     Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Betonarme demircisi mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

-        Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması  zorunludur.

BENZER MESLEKLER: Soğuk demirci, İnşaat kalfası (genel), Beton direk ve travers demir işçisi.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

-     3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu'na göre mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilere asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere aylık ücret ödenir. Eğitim gören meslek adaylarının iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

-     İşletmelerde meslek eğitimi yapan endüstri meslek lisesi 10. ve 11. sınıf öğrencileri yaşlarına uygun asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere ücret alırlar.

-     Kalfalık ve ustalık düzeyinde alınan ücret, asgari ücretten az olmamak üzere kişinin meslekteki başarısına ve işverence aralarında yapılan anlaşmaya bağlı olarak değişmekle beraber, bugünkü şartlarda usta bir betonarme demircisi asgari ücretin 2-3 katı ücret alabilmektedir.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

-     İlgili Eğitim Kurumları,

-     Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,

-     Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri. 

 

Kaynak: iskur