TANIM

Etleri için yetiştirilen büyük ve küçükbaş hayvanların en üstün verimi elde edecek şekilde teknik usullerle bakım ve beslenmesi konusunda çalışan kişidir.  

 

GÖREVLER

 

Besicilik teknikeri kamu ve özel kuruluşlarda varsa sorumlu ziraat mühendisine veya veteriner hekime  yardımcı eleman olarak

-         İşletmeye alınacak  besi hayvanlarının uygun ırk vb. seçimini yapar,

-         İşletmedeki hayvanların yaş, verim, fizyolojik durumu vb. gibi özel gereksinimlerine göre bakım ve beslenmelerini sağlar,

-         İşletme için gerekli yem materyallerini belli kalite kriterleri içinde seçip temin eder, gerektiğinde işletmedeki hayvanlar için karışım hazırlayabilir,

-         İşletmedeki hayvanların  aşı programlarını takip eder, kayıtlarını tutar,

-         İşletmede damızlık dişi hayvan varsa onların kızgınlık dönemlerini takip ederek gebe kalmalarını sağlar,

-         Pazar ağırlığına ulaşan hayvanları veya işletme dışı kalması gereken  biçimi bozulmuş hayvanları kasaba sevk eder veya satışını gerçekleştirir,

-         Düzenli yapılması gereken işlerin aksamadan yapılmasını sağlar,

-         Silaj yapımı ve kaba yem üretimini yapar veya yaptırır,

-         Hayvansal üretimde kullanılan ekipman, yem, yem katkı maddeleri, hayvanlardan elde edilen çeşitli ürünlerin üretim ve pazarlamasında yardımcı eleman olarak  çalışabilir.

 

KULLANILAN ALET  VE  MALZEMELER

 

-         Yem kırma, karıştırma araçları,

-         Süt sağım makinesi,

-         Boynuz küçültme malzemeleri,

-         Numaralama aletleri,

-         Silaj yapma, otomatik yem dağıtma ve sulama sistemleri vb. diğer hayvancılık ekipmanları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Besicilik teknikeri olmak isteyenlerin;

-         Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

-         Ticarete ilgi duyan,

-         Açık havada çalışmaktan hoşlanan,

-         Kirli ve pis kokulu ortamlarda bulunmaktan rahatsızlık duymayan,

-         Bedence sağlam ve  dayanıklı

kimseler olmaları beklenir.

Özellikle erkeklerin  taksi, traktör ve traktörle çalışan iş makinelerini ve diğer iş ekipmanlarını kullanabilir olmaları  meslekte başarıyı arttırmaktadır.

 

çalışma ortamı ve koşulları

Besicilik teknikerleri hayvan barınakları, hayvan pazarları, yem hazırlama üniteleri ve  büro gibi  açık ve kapalı ortamlarda çalışırlar. İnsan ve hayvan sağlığı  şartlarına uygun ortamlarda çalışırlarsa da hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonoz) hastalığına yakalanma riski vardır. Bunun için gerekli önlemler alınarak çalışılır. Çalışma ortamı kirli ve pis kokulu olabilirse de hayvan ve yem temini, satışı veya işletmedeki iş durumuna göre  pazarlama işlerinde çalışıldığında seyahat  etmek gerekebilir.

Besicilik teknikerleri çalışmaları sırasında;  ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, işçiler, iş sahibi kimselerle iletişim halindedirler.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Besicilik teknikerleri;

-        Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı birimlerde, belediyeler ve özel kuruluşlara ait hayvan çiftliklerinde, et entegre tesislerinde,

-        Kendilerine ait hayvancılık işletmelerinde,

-        Hayvancılıkta kullanılan yem maddeleri üretim ve pazarlaması  işlerinde çalışabilirler.

Mesleğin yapılmasında cinsiyet önemli değildir.

Gelecekte hayvancılık işletmelerinin sayısının ve kapasitelerinin artması ve özellikle teknik anlamda yapılmaya başlanması durumunda Besicilik  Teknikerlerine ihtiyaç artacaktır. 

 

MESLEK EĞİTİMİNİN  VERİLDİĞİ YERLER

 

Besicilik teknikerliği mesleğinin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının Besicilik bölümlerinde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

                             

-         Meslek liselerinin Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine(Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Tarım Teknolojisi,  Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat bölümlerinden mezun olanlar “Besicilik” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

 

-         Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun  için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puanı almaları gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitimin süresi 2 yıl olup, besicilik programında; Hayvan Yetiştirme İlkeleri ve Teknikleri, Genetik ve Hayvan Islahı,Hayvancılıkta Mekanizasyon, Hayvan Sağlığı, Tarım Ekonomisi, Yem Bitkileri  Tarımı, Et Teknolojisi, Üreme Biyolojisi,Beslenmeye Bağlı Hastalıklar,Hayvansal Ürünlerin Pazarlanması gibi dersler okutulur. Ayrıca, yem fabrikalarında, besi çiftliklerinde  40 iş günü staj uygulamaları yaptırılmaktadır. .

 

 

 

 

MESLEKTE  İLERLEME

 

“Besicilik” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Ziraat Fakültelerinin "Hayvansal Üretim" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER  MESLEKLER  : Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Teknikeri, Süt Hayvancılığı Teknikeri, Kanatlı Hayvanlar Yetiştiriciliği Teknikeri

 

 

bURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

-        Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen yüksek öğrenim kredisinden ve yurtlardan yararlanırlar.

-        Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanabilirler.

-        Kısmi zamanlı (Part-Time) çalışma olanağı çok azdır.

 

-        Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

-        Özel sektör kuruluşlarında ara  eleman olarak görev yapan meslek elemanlarının ücretleri  ise işverenlerle yaptıkları anlaşmalara   göre  belirlenmektedir.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

-        İlgili Eğitim Kurumları,

-        Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

-        Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

 

Kaynak: iskur